Uygulama Alanları Nelerdir?

Ana sayfa > Arabuluculuk > Uygulama Alanları Nelerdir?

Arabuluculuk hangi uyuşmazlıklarda uygulanır?

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk pek çok alanda uygulanmaktadır. Aşağıda sayılanlar örneklerle sınırlı da değildir.

 • Kira uyuşmazlıkları
 • İş uyuşmazlıklarında
 • Ticari uyuşmazlıklar
 • Tüketici uyuşmazlıkları
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Sigorta uyuşmazlıkları
 • Aile uyuşmazlıklarında
 • Yardım nafakası
 • Özel hastahane işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar
 • Paket turlar, devre tatilleri v.b. uyuşmazlıklar
 • Ecri misil, fuzuli işgal
 • Uluslararası şirketler arasındaki anlaşmazlıklar
 • Şirket devirleri
 • Şirket tasfiyesi
 • Şirket hisse değerlerinin belirlenmesi
 • Kredi kartı, tüketici kredisi ve sözleşmeleri
 • Peşin veya taksitle satış
 • Gayrimenkul ayıpları
 • Menkul mal ayıpları
 • Çek, senet uyuşmazlığı
 • Rekabet yasası
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları
 • Komisyon sözleşmeleri
 • Rehin, ödünç sözleşmeleri
 • Banka ve finans kuruluşlarıyla yaşanan sorunlar

Arabuluculuğun hangi uyuşmazlıklarda uygulanması mümkün değildir?

 • Aile içi şiddet iddiası
 • Boşanma
 • Velayet
 • İştirak nafakası
 • Tapuda devir gerektiren işler
 • Nüfusta düzeltme gerektiren işler
 • Kamu düzenine aykırılık